Oferta

Spośród innych Biur Rachunkowych wyróżniamy się oferując w ramach stałej obsługi rachunkowo-księgowej bezpłatny dojazd do klienta po odbiór dokumentów związanych z rozliczeniem danego miesiąca oraz dostarczeniem niezbędnych deklaracji, przelewów, etc. Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu ,rozliczeń z Urzędem Skarbowym ,ZUS ,PFRON oraz obsługi kadrowopłacowej. Nasza oferta skierowana jest zarówno dla przedsiębiorstw prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak również dla małych i średnich firm.

Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym, możecie Państwo skupić się na prowadzeniu firmy a obsługę księgową pozostawić nam.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W ramach prowadzenia dla Państwa rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonujemy następujące czynności:

• Kontrolę dokumentów pod względem formalno rachunkowym

• Prowadzenie ewidencji przychodów

• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

 

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

W ramach prowadzenia dla Państwa podatkowej książki przychodów i rozchodów wykonujemy następujące czynności:

• Kontrola dokumentów pod względem formalno rachunkowym

• Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych

• Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT

• Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego

• Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L

• Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych

 

Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy zakres usług związanych z przygotowaniem oraz właściwym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej:

• Sporządzanie umów o pracę

• Przygotowywanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS

• Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników

• Przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązaniem stosunku pracy

• Prowadzenie spraw związanych z urlopami: wypoczynkowymi, macierzyńskimi, wychowawczymi, bezpłatnymi, opiekuńczymi

• Ustalanie okresów wypowiedzenia umów o pracę

• Przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON czy GUS

 

Inne

• Pomoc przy uruchomieniu działalności gospodarczej

• Sporządzanie wniosków o dotację z PUP

 

Ceny usług Biura Rachunkowego MK ustalane są indywidualnie z klientami i zależą od wielu czynników m.in.:

• Rodzaju ewidencji księgowej

• Ilości dokumentów

• Wielkości zatrudnienia

• Rodzaju działalności firmy